Disclaimer

Disclaimer

De Herwers Groep verleent u hierbij toegang tot de website en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door de Herwers Groep en derden zijn aangeleverd. De Herwers Groep behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Herwers Groep .